Lý luận văn học

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG PHẦN YÊU CẦU PHỤ – ĐỀ VĂN THPTQG

Nhân đạo là một giá trị cơ bản của những tác phẩm văn học chân [...]

LLVH: TRÍCH DẪN VỀ VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC CUỘC SỐNG

Tác phẩm nghệ thuật là một hình ảnh thực tại, nhưng đó là hình ảnh [...]

Kết bài LLVH: PHONG CÁCH CỦA NHÀ VĂN

Ví dụ: Kết bài cho Câu cá mùa thu Con người Nguyễn Khuyến qua Câu [...]

Kết bài LLVH: CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC

Không chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh hiện thực, văn học còn nuôi [...]

Kết bài LLVH: ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Ví dụ: Kết bài cho nhân vật bất kì trong truyện ngắn. “Văn học xét [...]

ÁP DỤNG LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀO KẾT BÀI (phần 2)

Đối với truyện ngắn, chúng ta có thể vận dụng những đặc trưng về cốt [...]