Tài liệu

Giải thích nhận định trong một số đề thi học sinh giỏi

Dưới đây là một số nhận định được trích dẫn từ đề học sinh giỏi [...]

Lí luận văn học về đặc trưng nội dung của thơ

Lí luận văn học là một nội dung mà có thể giúp các bạn nâng [...]

Nhận định lý luận văn học về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân

1. “Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc gắn liền với những giá trị văn [...]

Những chữ đắt giá được dùng trong thơ

Những đề nghị luận văn học về đặc trưng ngôn từ thơ không chỉ làm [...]

Nhận định về chức năng của văn học và cách vận dụng vào bài viết

Nhận định 1 “Văn chương cho con người sống nhiều cuộc đời khác, sống về [...]

Giải thích một số nhận định về đặc trưng truyện ngắn

Nhận định 1 “Tôi thường hình dung thể loại truyện ngắn như mặt cắt giữa [...]