Tài liệu

Phong cách sáng tác của các tác giả thơ trong chương trình lớp 9 kì 2

Một người nghệ sĩ chân chính phải có tiếng nói riêng, không trộn lẫn. Đó [...]

Cách áp dụng các nhận định khi phân tích bài thơ Sang thu

Sang thu là một bài thơ có dung lượng tương đối ngắn, mang tính hàm [...]

Lí giải những nhận định được rút ra từ “Tiếng nói của văn nghệ”

“Tiếng nói của văn nghệ” – một sáng tác của Nguyễn Đình Thi được đưa [...]

Phong cách sáng tác của các tác giả thơ hiện đại học kỳ I

Phong cách sáng tác của Chính Hữu Chính Hữu là một nhà thơ quân đội. [...]

Nhân vật “anh thanh niên” trong Lặng lẽ Sa Pa

“Anh thanh niên” là nhân vật chính trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của [...]

Phong cách sáng tác của 4 tác giả truyện ngắn hiện đại lớp 9

Dưới đây là một vài nét chính về phong cách sáng tác của 4 tác [...]