Lớp 8

Các tài liệu văn mẫu nâng cao dành cho lớp 8

Cảm nhận về Lão Hạc

"Tinh thần của lão Hạc mới kiên định làm sao! Như thành trì kiên cố [...]

Tôi đi học – Dòng cảm xúc lấp lánh chất thơ

Tôi đi học của Thanh Tịnh là một tác phẩm văn xuôi đặc sắc, tha [...]