Văn Mẫu

Tổng hợp tài liệu văn mẫu miễn phí được Thích Văn học chọn lọc, được đăng tải trên fanpage và website chính thức của team.


Tham khảo các bài văn mẫu mới nhất

Diễn đạt ấn tượng cho bài viết nghị luận văn học

  1. Vận dụng lí luận văn học Ví dụ về thơ: Thơ ca là [...]

NLXH: Đạo lí “uống nước nhớ nguồn” được rút ra từ tác phẩm “Ánh trăng”

Đạo lí “uống nước nhớ nguồn” là một vấn đề nghị luận được rút ra [...]

Liên hệ, mở rộng và nhận xét, đánh giá cho các tác phẩm truyện lớp 9

Khi đã nắm chắc những nội dung cơ bản thì các bạn có thể nâng [...]

Tổng hợp nhận xét, đánh giá cho tác phẩm thơ kì 2 lớp 9

Một bài văn sâu sắc, sáng tạo là một bài mà ở đó thể hiện [...]

Những nội dung cố định cần có khi cảm nhận bài thơ “Nói với con” của Y Phương

Khi phân tích bài thơ “Nói với con” hoặc là một số đoạn thơ cụ [...]

Những nội dung cố định cần có khi phân tích nhân vật Phương Định

Những nội dung “cố định” tức là những nội dung cần phải có khi viết [...]