THCS

Giải thích nhận định trong một số đề thi học sinh giỏi

Dưới đây là một số nhận định được trích dẫn từ đề HSG của các [...]

HSG: Bài viết tham khảo cho đề học sinh giỏi Tỉnh lớp 9 năm 2023 – 2024 của Sở GD & ĐT Hà Tĩnh

Mỗi nhà văn là một cá tính tức là mỗi nhà văn có nét riêng, [...]

Nói với con – Y Phương (bài viết nâng cao)

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Đọc một câu thơ hay, người ta không [...]

Người đọc có thể hỏi những gì khi tìm đến với “Viếng lăng Bác”

Đề bài: Nhà thơ Chế Lan Viên cho rằng: “Người đọc tìm đến nhà thơ [...]

“Cái đẹp của thơ tạo nên ánh sáng mạnh mẽ và hữu ích nhất cho con người.”

Đề bài Nhà thơ nổi tiếng người Đức Bertolt Brecht cho rằng: “Cái đẹp của [...]

NHỮNG MẢNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VĂN HỌC DỄ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ HỌC SINH GIỎI (PHẦN 3)

PHẦN 3: GIÁ TRỊ CỦA VĂN HỌC Cuộc đời con người là hành trình tìm [...]