Lớp 10

Các tài liệu văn mẫu nâng cao dành cho lớp 10

Chi tiết NGỌC TRAI – GIẾNG NƯỚC trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Cách kết thúc truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy [...]

20 MỞ BÀI VĂN 10 CHỌN LỌC

20 MỞ BÀI VĂN 10 CHỌN LỌC

8 câu cuối “Trao duyên”

Ông đã chứng kiến rất nhiều cảnh bất công cũng như cảm thông sâu sắc [...]

Thuyết minh bài ca dao MUỐI BA NĂM MUỐI ĐANG CÒN MẶN

Bàn về ca dao, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: “Ca dao là tấm [...]

Hình tượng nhân vật Từ Hải qua đoạn trích Chí khí anh hùng (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Nếu nhắc đến những con người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử [...]

Thuyết minh Bình Ngô Đại Cáo

Thuyết minh Bình Ngô Đại Cáo