Lớp 9

Các tài liệu văn mẫu nâng cao dành cho lớp 9

Phong cách sáng tác của các tác giả thơ trong chương trình lớp 9 kì 2

Một người nghệ sĩ chân chính phải có tiếng nói riêng, không trộn lẫn. Đó [...]

Hoàn cảnh sáng tác của các tác phẩm kì 2 lớp 9

Hoàn cảnh sáng tác là một nội dung khá quen thuộc. Tuy nhiên chúng ta [...]

Liên hệ, mở rộng cho các tác phẩm thơ lớp 9 kì 2

Liên hệ, mở rộng là một trong những nội dung giúp bài viết của các [...]

Cách áp dụng các nhận định khi phân tích bài thơ Sang thu

Sang thu là một bài thơ có dung lượng tương đối ngắn, mang tính hàm [...]

Người đọc có thể hỏi những gì khi tìm đến với “Viếng lăng Bác”

Đề bài: Nhà thơ Chế Lan Viên cho rằng: “Người đọc tìm đến nhà thơ [...]

Một số từ ngữ, hình ảnh cần lưu ý khi phân tích “Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh Hải

Phân tích thơ muốn hay, muốn sâu sắc, ngoài việc cảm nhận trọn vẹn những [...]