Lý luận văn học

NHỮNG MẢNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VĂN HỌC DỄ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ HỌC SINH GIỎI

PHẦN 1: VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC CUỘC SỐNG Grandi từng khẳng định: “Không có [...]

Nhận định về truyện ngắn

  Tô Hoài: “Truyện ngắn chính là cách cưa lấy một khúc đời sống” Nguyễn [...]

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG PHẦN YÊU CẦU PHỤ – ĐỀ VĂN THPTQG

Nhân đạo là một giá trị cơ bản của những tác phẩm văn học chân [...]

LLVH: TRÍCH DẪN VỀ VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC CUỘC SỐNG

Tác phẩm nghệ thuật là một hình ảnh thực tại, nhưng đó là hình ảnh [...]

Kết bài LLVH: PHONG CÁCH CỦA NHÀ VĂN

Ví dụ: Kết bài cho Câu cá mùa thu Con người Nguyễn Khuyến qua Câu [...]

Kết bài LLVH: CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC

Không chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh hiện thực, văn học còn nuôi [...]