Lớp 12

Các tài liệu văn mẫu nâng cao dành cho lớp 12

Bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc

Đứa con của "Huế đẹp và thơ” ấy đã thổi hồn vào Việt Bắc vẻ [...]

Hình tượng người lính trong khổ 3 bài thơ “Tây Tiến”

“Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi Còn một nửa để mùa thu [...]

Cái tôi tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân trong tùy bút “Người lái đò sông Đà”

Có câu nói rằng, “văn chính là người”. Cá tính, tài năng của một nhà [...]

Tư tưởng Đất Nước của nhân dân trong trích đoạn Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước là gì? Trong tiếng Việt, đất nước gồm hai thành tố là “đất” [...]

Phân tích 8 câu đầu trong bài thơ Việt Bắc

Tố Hữu là một hồn thơ đặc biệt trong nền văn học Việt Nam hiện [...]

Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Thơ là cây đàn, muốn điệu của tâm hồn, của nhịp thơ con tim, thơ [...]