Lý luận văn học

Kết bài LLVH: ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Ví dụ: Kết bài cho nhân vật bất kì trong truyện ngắn. “Văn học xét [...]

ÁP DỤNG LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀO KẾT BÀI (phần 2)

Đối với truyện ngắn, chúng ta có thể vận dụng những đặc trưng về cốt [...]

ÁP DỤNG LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀO KẾT BÀI (phần 1)

Phong cách nghệ thuật là biểu hiện tài nghệ của người nghệ sĩ ngôn từ [...]

LLVH: ĐIỀU GÌ LÀM NÊN PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG NHÀ NGHỆ SĨ ĐÍCH THỰC?

“Nhìn thấy cái khác thường trong cái bình thường và trong cái khác thường nhìn [...]

100 CÂU NHẬN ĐỊNH VỀ VĂN XUÔI – Phần 1

“Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào [...]

80 nhận định về thơ – Phần 2

80 nhận định về thơ [...]