Nghị Luận Văn Học

Một số mở bài tham khảo dành cho từng dạng đề

Viết mở bài sẽ luôn là công đoạn tốn khá nhiều thời gian nếu như [...]

Bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc

Đề bài Ta về, mình có nhớ ta    Ta về, ta nhớ những hoa cùng [...]

Hình tượng người lính trong khổ 3 bài thơ “Tây Tiến”

“Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi Còn một nửa để mùa thu [...]

Cái tôi tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân trong tùy bút “Người lái đò sông Đà”

Có câu nói rằng, “văn chính là người”. Cá tính, tài năng của một nhà [...]

Tư tưởng Đất Nước của nhân dân trong trích đoạn Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến [...]

Nhận định về Hoàng Phủ Ngọc Tường và tập bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”

“Dòng nước sông Hương chảy lặng lờ Ngàn thông núi Ngự đứng như mơ Gió [...]