Đề Minh Hoạ

Ông lái đò và quan niệm nghệ thuật về con người của Nguyễn Tuân

Và khi đến với nhân vật ông lái đò trong tùy bút "Người lái đò [...]

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG PHẦN YÊU CẦU PHỤ – ĐỀ VĂN THPTQG

Nhân đạo là một giá trị cơ bản của những tác phẩm văn học chân [...]

Đề minh họa môn Ngữ văn THPT 2020 – lần 1

Không phải là một người có sức mạnh siêu nhiên, anh hùng cũng là một [...]