Từ khóa Nhận định văn học

Giải thích nhận định NLVH trong đề thi chuyên 2024 – 2025

Các bạn hãy cùng Thích Văn học giải thích những nhận định nghị luận Văn [...]

Giải thích nhận định trong đề Nghị luận xã hội

NLXH luôn đa dạng trong hình thức hỏi. Có thể là cho trực tiếp vấn [...]

Nhận định về chức năng của văn học và cách vận dụng vào bài viết

Nhận định 1 “Văn chương cho con người sống nhiều cuộc đời khác, sống về [...]

Giải thích một số nhận định về đặc trưng truyện ngắn

Nhận định 1 “Tôi thường hình dung thể loại truyện ngắn như mặt cắt giữa [...]

Giải thích nhận định về đặc trưng của thơ

Thơ là một thể loại văn học đặc biệt quan trọng, bởi vậy, các vấn [...]

Giải thích các nhận định về truyện ngắn

Về nội dung lí luận văn học của truyện ngắn Thích Văn học cũng đã [...]