Từ khóa Lí luận văn học

HSG: Bài viết tham khảo cho đề học sinh giỏi Tỉnh lớp 9 năm 2023 – 2024 của Sở GD & ĐT Hà Tĩnh

Mỗi nhà văn là một cá tính tức là mỗi nhà văn có nét riêng, [...]

Nhận định lý luận văn học về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân

1. “Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc gắn liền với những giá trị văn [...]

Nhận định về chức năng của văn học và cách vận dụng vào bài viết

Nhận định 1 “Văn chương cho con người sống nhiều cuộc đời khác, sống về [...]

Giải thích một số nhận định về đặc trưng truyện ngắn

Nhận định 1 “Tôi thường hình dung thể loại truyện ngắn như mặt cắt giữa [...]

Giải thích nhận định về đặc trưng của thơ

Thơ là một thể loại văn học đặc biệt quan trọng, bởi vậy, các vấn [...]

Giải thích các nhận định về truyện ngắn

Về nội dung lí luận văn học của truyện ngắn Thích Văn học cũng đã [...]