Từ khóa Y Phương

NHÀ THƠ Y PHƯƠNG VÀ BÀI “NÓI VỚI CON”

Bài thơ “Nói với con” tôi viết năm 1980. Đó là thời điểm đất nước [...]

CẢM NHẬN BÀI THƠ “NÓI VỚI CON” – Y PHƯƠNG

Không chỉ hiện mình trong đời sống thường nhật mà hình ảnh gia đình, tình [...]