Từ khóa Y Phương

Những nội dung cố định cần có khi cảm nhận bài thơ “Nói với con” của Y Phương

Khi phân tích bài thơ “Nói với con” hoặc là một số đoạn thơ cụ [...]

Hệ thống câu hỏi nhỏ của văn bản Nói với con – Y Phương

“Nói với con” của Y Phương cũng là một văn bản quan trọng, các bạn [...]

Nói với con – Y Phương (bài viết nâng cao)

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Đọc một câu thơ hay, người ta không [...]

Phong cách sáng tác của các tác giả thơ trong chương trình lớp 9 kì 2

Một người nghệ sĩ chân chính phải có tiếng nói riêng, không trộn lẫn. Đó [...]

NHÀ THƠ Y PHƯƠNG VÀ BÀI “NÓI VỚI CON”

Bài thơ “Nói với con” tôi viết năm 1980. Đó là thời điểm đất nước [...]

CẢM NHẬN BÀI THƠ “NÓI VỚI CON” – Y PHƯƠNG

Không chỉ hiện mình trong đời sống thường nhật mà hình ảnh gia đình, tình [...]