Từ khóa văn 9

Cảm nhận về chi tiết “Ông Hai cứ múa tay lên mà khoe nhà ông bị giặc đốt, đốt nhẵn”

Bàn về truyện ngắn, chi tiết vốn là một yếu tố nghệ thuật làm nên [...]

Chứng minh nhận định qua tác phẩm Chiếc lược ngà

Đề bài Nhận xét về truyện ngắn Chiếc lược ngà, thầy chu Văn Sơn cho [...]

Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa

Đề bài Phân tích nhân vật anh thanh niên trong hai đoạn trích sau: (…) [...]

Viết phần khái quát tác giả, tác phẩm truyện ngắn như thế nào?

Không chỉ gợi ý cho các bạn CÁCH VIẾT phần khái quát tác giả, tác [...]

Ánh trăng và những nội dung dễ thi

Bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy đã từng xuất hiện rất nhiều trong đề [...]