Từ khóa thi viết

Bài đạt 8.5 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Nêu cảm nhận về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của [...]

Bài đạt 8.5 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của [...]

Bài đạt 8.5 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” [...]

Bài đạt 8.75 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thỉnh qua [...]

Bài đạt 9 điểm – Giải nhất cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Cảm nhận nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân. [...]

Bài đạt 9 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong đoạn trích sau: “ Còn chúng [...]