Từ khóa lớp 9

Cảm nhận khổ thơ 3 bài thơ “Viếng lăng Bác” – Viễn Phương

Khổ 3 bài thơ “Viếng lăng Bác” đã từng xuất hiện trong đề thi, gần [...]

Tổng hợp các mở bài lí luận cho các tác phẩm lớp 9 học kỳ I

Mở bài lí luận chỉ hay và thực sự có giá trị nếu như các [...]

Nhân vật “anh thanh niên” trong Lặng lẽ Sa Pa

“Anh thanh niên” là nhân vật chính trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của [...]

Kỹ năng phân tích, cảm nhận 2 đoạn thơ/đoạn trích trong một tác phẩm

Thông thường, các bạn bắt gặp nhiều nhất là các dạng đề cảm nhận về [...]

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật trong truyện ngắn Làng – Kim Lân

Đối với truyện ngắn Làng của Kim Lân, các dạng đề cần lưu ý đến [...]