Từ khóa Hữu Thỉnh

Bài đạt 8.75 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thỉnh qua [...]

Hệ thống câu hỏi nhỏ của văn bản Sang thu – Hữu Thỉnh

Tiếp tục chiến dịch bằng những câu hỏi và giải đáp xung quanh văn bản [...]

Phong cách sáng tác của các tác giả thơ trong chương trình lớp 9 kì 2

Một người nghệ sĩ chân chính phải có tiếng nói riêng, không trộn lẫn. Đó [...]

Cách áp dụng các nhận định khi phân tích bài thơ Sang thu

Sang thu là một bài thơ có dung lượng tương đối ngắn, mang tính hàm [...]

Cảm nhận Sang thu

“Thơ là viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời’” (Sóng Hồng). Viên kim [...]