Từ khóa Vợ chồng A Phủ

MỊ TRONG ĐÊM ĐÔNG CỞI TRÓI CHO A PHỦ – Tinh thần nhân đạo của Tô Hoài

Điều đó đặc biệt được Tô Hoài diễn tả qua đoạn trích đêm đông Mị [...]

Nhận định về Tô Hoài và cách vận dụng khi viết về Vợ chồng A Phủ

“Tô Hoài là một trong những tác gia lớn nhất của thế kỉ 20. Ông [...]

Mị trong đêm tình mùa xuân và đêm đông cởi trói cho A Phủ

Mị trong đêm tình mùa xuân và đêm đông cởi trói cho A Phủ

Sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Tác phẩm Vợ chồng A Phủ được nhà văn Tô Hoài viết vào những năm [...]