Từ khóa Tài liệu

ÁP DỤNG LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀO KẾT BÀI (phần 1)

Phong cách nghệ thuật là biểu hiện tài nghệ của người nghệ sĩ ngôn từ [...]

CHUYÊN MỤC CHÂN DUNG TÁC GIẢ: HÀN MẶC TỬ

Để nói về Hàn Mặc Tử thì còn phải tốn hàng ngàn trang giấy, hàng [...]

NGÔ TẤT TỐ TỪNG HỎI NHÀ THƠ LƯU TRỌNG LƯ: “HUY CẬN LÀ THẰNG CHA NÀO MÀ LÀM THƠ HAY THẾ?”

Chuyện rằng, khi Huy Cận vừa làm xong bài thơ Tràng giang, ông gửi cho [...]

LLVH: ĐIỀU GÌ LÀM NÊN PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG NHÀ NGHỆ SĨ ĐÍCH THỰC?

“Nhìn thấy cái khác thường trong cái bình thường và trong cái khác thường nhìn [...]

100 CÂU NHẬN ĐỊNH VỀ VĂN XUÔI – Phần 1

“Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào [...]

NHỮNG NHẬN ĐỊNH HAY VỀ NGUYỄN QUANG SÁNG VÀ CHIẾC LƯỢC NGÀ

Tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng chưa từng giới hạn ở bất kỳ chủ đề [...]