Từ khóa Tài liệu

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG PHẦN YÊU CẦU PHỤ – ĐỀ VĂN THPTQG

Nhân đạo là một giá trị cơ bản của những tác phẩm văn học chân [...]

LLVH: TRÍCH DẪN VỀ VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC CUỘC SỐNG

Tác phẩm nghệ thuật là một hình ảnh thực tại, nhưng đó là hình ảnh [...]

CHUYÊN MỤC VƯỜN THƠ: bài thơ Đập đá ở Côn Lôn – Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh là con người cương trực, thẳng thắn, không sợ cường quyền, dám [...]

CHUYÊN MỤC VƯỜN THƠ: Bài thơ ÔNG ĐỒ – VŨ ĐÌNH LIÊN

Ông đồ là bài thơ tiêu biểu nhất cho hồn thơ giàu thương cảm của [...]

CHÂN DUNG TÁC GIẢ: Tản Đà người thi sĩ với cái tôi đớn đau của buổi giao thời (phần 1)

Khoảng một thập kỷ tính từ những năm 1920 thì trên thi đàn văn học [...]