Từ khóa Phạm Ngũ Lão

Phân tích “Tỏ lòng” – Phạm Ngũ Lão

Bài thơ được ra đời vào khoảng thế kỉ XII khi lực lượng quân dân [...]

Kiến thức cơ bản – Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Kiến thức cơ bản cho bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Hướng dẫn học [...]

Phân tích bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” để làm sáng tỏ nhân định của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" đã làm xúc động lòng người bởi tiếng nói [...]

Nét độc đáo về tư tưởng – nghệ thuật của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Nhưng thành công nghệ thuật trong “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc" không chỉ dừng [...]

Lý tưởng, khát vọng của Phạm Ngũ Lão trong bài thơ Thuật hoài

“Thuật hoài” chính là tiếng nói của một trái tim yêu nước thiết tha. Qua [...]