Từ khóa Nói với con

Hoàn cảnh sáng tác của các tác phẩm kì 2 lớp 9

Hoàn cảnh sáng tác là một nội dung khá quen thuộc. Tuy nhiên chúng ta [...]

Liên hệ, mở rộng cho các tác phẩm thơ lớp 9 kì 2

Liên hệ, mở rộng là một trong những nội dung giúp bài viết của các [...]

NHÀ THƠ Y PHƯƠNG VÀ BÀI “NÓI VỚI CON”

Bài thơ “Nói với con” tôi viết năm 1980. Đó là thời điểm đất nước [...]

CẢM NHẬN BÀI THƠ “NÓI VỚI CON” – Y PHƯƠNG

Không chỉ hiện mình trong đời sống thường nhật mà hình ảnh gia đình, tình [...]