Từ khóa Nói với con

Tổng hợp nhận xét, đánh giá cho tác phẩm thơ kì 2 lớp 9

Một bài văn sâu sắc, sáng tạo là một bài mà ở đó thể hiện [...]

Những nội dung cố định cần có khi cảm nhận bài thơ “Nói với con” của Y Phương

Khi phân tích bài thơ “Nói với con” hoặc là một số đoạn thơ cụ [...]

Tổng hợp kết bài tham khảo dành cho các tác phẩm lớp 9 học kỳ 2

1. Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải Dẫu có trải qua biết bao thăng [...]

Tổng hợp mở bài tham khảo dành cho các tác phẩm lớp 9 kì 2

1. Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải Mùa xuân – mùa của trăm hoa [...]

Hệ thống câu hỏi nhỏ của văn bản Nói với con – Y Phương

“Nói với con” của Y Phương cũng là một văn bản quan trọng, các bạn [...]

Tổng hợp các đoạn văn khái quát tác giả, tác phẩm của thơ ca hiện đại lớp 9

Về nội dung khái quát tác giả, tác phẩm (KQTG, TP), Thích Văn học đã [...]