Từ khóa Nguyễn Quang Sáng

PHÂN TÍCH NHÂN VẬT ÔNG SÁU – CHIẾC LƯỢC NGÀ

Màu sắc bi tráng với bao sự tích anh hùng, những tình huống hấp dẫn [...]

TÌNH CHA CON TRONG CHIẾC LƯỢC NGÀ

Nguyễn Quang Sáng là nhà văn trưởng thành gắn liền với cả hai cuộc kháng [...]

Dàn ý phân tích Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng

Dàn ý phân tích Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng [...]

Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng

Và có lẽ một trong những nhân vật khắc họa rõ nét vết thương, vết [...]