Từ khóa Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Kiến thức cơ bản – Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Kiến thức cơ bản cho bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Hướng dẫn học [...]

Phân tích bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” để làm sáng tỏ nhân định của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" đã làm xúc động lòng người bởi tiếng nói [...]

Nét độc đáo về tư tưởng – nghệ thuật của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Nhưng thành công nghệ thuật trong “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc" không chỉ dừng [...]

Bức tượng đài người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc

Bài văn được ra đời để tưởng nhớ đến các chiến sĩ cần Giuộc đã [...]