Từ khóa Lặng lẽ Sa Pa

Liên hệ, mở rộng và nhận xét, đánh giá cho các tác phẩm truyện lớp 9

Khi đã nắm chắc những nội dung cơ bản thì các bạn có thể nâng [...]

Bài đạt 8.5 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” [...]

Khát vọng cống hiến qua các tác phẩm Ngữ văn 9

Nếu các bạn cảm thấy khó khăn khi phải ghi nhớ thêm những tác phẩm [...]

Nhân vật “anh thanh niên” trong Lặng lẽ Sa Pa

“Anh thanh niên” là nhân vật chính trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của [...]