Từ khóa Kim Lân

Phong cách sáng tác của 4 tác giả truyện ngắn hiện đại lớp 9

Dưới đây là một vài nét chính về phong cách sáng tác của 4 tác [...]

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật trong truyện ngắn Làng – Kim Lân

Đối với truyện ngắn Làng của Kim Lân, các dạng đề cần lưu ý đến [...]

Gợi ý liên hệ, mở rộng dành cho truyện ngắn: Làng – Kim Lân

Để bài làm được sâu sắc và sáng tạo thì việc viết phần liên hệ, [...]

Cảm nhận về chi tiết “Ông Hai cứ múa tay lên mà khoe nhà ông bị giặc đốt, đốt nhẵn”

Bàn về truyện ngắn, chi tiết vốn là một yếu tố nghệ thuật làm nên [...]

Viết phần khái quát tác giả, tác phẩm truyện ngắn như thế nào?

Không chỉ gợi ý cho các bạn CÁCH VIẾT phần khái quát tác giả, tác [...]

Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” – Kim Lân

Trong tác phẩm “Làng”, nhà văn Kim Lân đã tạc nên những trang viết neo [...]