Từ khóa Kim Lân

Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” – Kim Lân

Trong tác phẩm “Làng”, nhà văn Kim Lân đã tạc nên những trang viết neo [...]

Tâm trạng Tràng trong buổi sáng hôm sau

Sáng hôm nay nhờ sự chuyển biến lớn lao trong nhận thức, anh cu [...]

Ngọn lửa tình người trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân

Ánh sáng của niềm tin yêu, hi vọng từ trong người mẹ, toả sang đôi [...]

Cách đặt nhận định văn học vào phân tích tác phẩm “Vợ nhặt”

“Vợ nhặt” là truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Kim Lân viết về tình [...]

NHÂN VẬT BÀ CỤ TỨ

Bà cụ Tứ là một nhân vật phụ xuất hiện ở phần giữa thân truyện [...]

LÝ GIẢI GIỌT NƯỚC MẮT ÔNG HAI TRONG TRUYỆN NGẮN “LÀNG” CỦA NHÀ VĂN KIM LÂN

Ông Hai là một nhân vật độc đáo mang nhiều đặc điếm chung tiêu biểu [...]