Nghị Luận Xã Hội

Dẫn chứng mới dành cho bài viết Nghị luận xã hội

Nếu bạn đã quá chán với những dẫn chứng cũ thì hãy cập nhật ngay [...]

Nâng cao bài viết NLXH bằng những câu văn giàu hình ảnh

Muốn bài viết NLXH đạt điểm cao; ngoài việc đáp ứng đủ dung lượng, bố [...]

Những đoạn trích hay trong Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

NHỮNG ĐOẠN TRÍCH HAY TRONG “TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?” “Tuổi trẻ đáng giá [...]

NHỮNG ÁNG VĂN HAY TRONG “NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN” – PHẠM LỮ ÂN

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn” có nhiều áng văn hay để ta tham [...]

NHỮNG ĐOẠN VĂN NLXH MỚI MẺ, ĐẠT ĐIỂM CAO

ta cần nhận thức rõ ý nghĩa của sự tự tin để có thêm động [...]

NLXH: CHỌN NGHỀ

Nghề nghiệp – hiểu theo nghĩa đơn giản nhất – là công việc mà ta [...]