Tác Giả

Sóng – Xuân Quỳnh (BÀI THI ĐẠT ĐIỂM 10)

Đề bài: Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Anh [...]

BÀI VĂN ĐẠT GIẢI NHÌ QUỐC GIA VỀ THẠCH LAM VÀ LÒNG TRÂN QUÝ CUỘC SỐNG

Thạch Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước sự sống [...]

CHÂN DUNG TÁC GIẢ: Tản Đà người thi sĩ với cái tôi đớn đau của buổi giao thời (phần 1)

Khoảng một thập kỷ tính từ những năm 1920 thì trên thi đàn văn học [...]

CHÂN DUNG TÁC GIẢ: Tản Đà người thi sĩ với cái tôi đớn đau của buổi giao thời (phần 2)

Sống trong bối cảnh xã hội như thế, sáng tác của Tản Đà chịu không [...]

CHUYÊN MỤC CHÂN DUNG TÁC GIẢ: HÀN MẶC TỬ

Để nói về Hàn Mặc Tử thì còn phải tốn hàng ngàn trang giấy, hàng [...]

NGÔ TẤT TỐ TỪNG HỎI NHÀ THƠ LƯU TRỌNG LƯ: “HUY CẬN LÀ THẰNG CHA NÀO MÀ LÀM THƠ HAY THẾ?”

Chuyện rằng, khi Huy Cận vừa làm xong bài thơ Tràng giang, ông gửi cho [...]