Từ khóa viếng lăng bác

Tổng hợp nhận xét, đánh giá cho tác phẩm thơ kì 2 lớp 9

Một bài văn sâu sắc, sáng tạo là một bài mà ở đó thể hiện [...]

Tổng hợp kết bài tham khảo dành cho các tác phẩm lớp 9 học kỳ 2

1. Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải Dẫu có trải qua biết bao thăng [...]

Tổng hợp mở bài tham khảo dành cho các tác phẩm lớp 9 kì 2

1. Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải Mùa xuân – mùa của trăm hoa [...]

Hệ thống câu hỏi nhỏ của văn bản Viếng lăng Bác – Viễn Phương

Mở đầu chiến dịch ôn thi là hệ thống những câu hỏi nhỏ của văn [...]

Tổng hợp các đoạn văn khái quát tác giả, tác phẩm của thơ ca hiện đại lớp 9

Về nội dung khái quát tác giả, tác phẩm (KQTG, TP), Thích Văn học đã [...]

Ý nghĩa nhan đề của các tác phẩm lớp 9 học kì 2

Nhan đề có thể nói lên được phần nào nội dung chính cũng như chủ [...]