Từ khóa Sang Thu

Cảm nhận Sang thu

“Thơ là viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời’” (Sóng Hồng). Viên kim [...]