Từ khóa Nguyễn Tuân

Nhận định lý luận văn học về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân

1. “Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc gắn liền với những giá trị văn [...]

Ông lái đò và quan niệm nghệ thuật về con người của Nguyễn Tuân

Và khi đến với nhân vật ông lái đò trong tùy bút "Người lái đò [...]

Thái độ của Huấn Cao với Viên quản ngục trong Chữ người tử tù

Nguyễn Tuân đã rất thành công khi miêu tả nhân vật quản ngục, một con [...]

Tình bạn Nguyễn Tuân – Ngô Tất Tố

Bao giờ cũng vậy, trông thấy bộ dạng Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố lại vui [...]

Người lái đò sông Đà – vẻ đẹp của một dòng sông chữ

Nguyễn Tuân chắc hẳn đã tâm đắc lắm với những vần thơ sông của nhà [...]

Bút pháp đối lập trong Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân

Bút pháp đối lập trong Người lái đò Sông Đà được Nguyễn Tuân thể hiện [...]