Từ khóa Làng

Liên hệ, mở rộng và nhận xét, đánh giá cho các tác phẩm truyện lớp 9

Khi đã nắm chắc những nội dung cơ bản thì các bạn có thể nâng [...]

Bài đạt 8.5 điểm – Giải khuyến khích cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Nêu cảm nhận về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của [...]

Bài đạt 9 điểm – Giải nhất cuộc thi viết Nghị luận văn học lần 1

Đề bài: Cảm nhận nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân. [...]

Bài viết đạt giải Nhất – Cuộc thi viết nghị luận văn học lần 1

Dưới đây là bài viết của bạn Hoàng Thu Huyền – giải Nhất “Cuộc thi [...]

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật trong truyện ngắn Làng – Kim Lân

Đối với truyện ngắn Làng của Kim Lân, các dạng đề cần lưu ý đến [...]

Gợi ý liên hệ, mở rộng dành cho truyện ngắn: Làng – Kim Lân

Để bài làm được sâu sắc và sáng tạo thì việc viết phần liên hệ, [...]