Từ khóa Làng

Cảm nhận về chi tiết “Ông Hai cứ múa tay lên mà khoe nhà ông bị giặc đốt, đốt nhẵn”

Bàn về truyện ngắn, chi tiết vốn là một yếu tố nghệ thuật làm nên [...]

Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” – Kim Lân

Trong tác phẩm “Làng”, nhà văn Kim Lân đã tạc nên những trang viết neo [...]

LÝ GIẢI GIỌT NƯỚC MẮT ÔNG HAI TRONG TRUYỆN NGẮN “LÀNG” CỦA NHÀ VĂN KIM LÂN

Ông Hai là một nhân vật độc đáo mang nhiều đặc điếm chung tiêu biểu [...]

Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng – Kim Lân

Trong tác phẩm "Làng", nhà văn Kim Lân đã tạc nên những trang viết neo [...]