Từ khóa Huy Cận

Phân tích Tràng giang – Huy Cận (Bài làm của Minh Thu)

TRÀNG GIANG – Huy Cận Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắmNỗi nhớ thương [...]

NGÔ TẤT TỐ TỪNG HỎI NHÀ THƠ LƯU TRỌNG LƯ: “HUY CẬN LÀ THẰNG CHA NÀO MÀ LÀM THƠ HAY THẾ?”

Chuyện rằng, khi Huy Cận vừa làm xong bài thơ Tràng giang, ông gửi cho [...]

CÂU HÁT CĂNG BUỒM CÙNG GIÓ KHƠI

Thiên nhiên hùng vĩ, mênh mang mà cũng gần gũi biết bao khi được ví [...]

Phân tích Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận

Năm 1958, sau một chuyến đi khảo sát thực tế dài ngày ở vùng mỏ [...]

Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên trong tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận

Sau năm 1945, khi cả đất nước dữ dội, sôi nổi trong cơn sóng của [...]

Đọc Tràng giang từ … Huy Cận

Tôi đọc Tràng giang nhiều lần. Có lần đọc theo một lí thuyết nào đó. [...]