Lý luận văn học

Văn chương là gì?

Giống như những loại hình nghệ thuật khác, văn chương không có một khái niệm [...]

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Trong nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945, hai giá trị này [...]

Kết bài bằng Lí luận văn học – cho khối THCS

Một vài cách kết bài theo lí luận văn học đơn giản, mới mẻ và [...]

Nhận định văn học tâm đắc

Nhận định văn học không chỉ giúp bạn làm phần mở bài và kết bài [...]

Những trích dẫn hay từ tác phẩm Văn học

Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn [...]

9 mở bài dùng cho Lí luận văn học

Như bông cúc nhỏ sinh ra để luôn tự hát về vùng đất mênh mang [...]