Từ khóa Vợ nhặt

Tâm trạng Tràng trong buổi sáng hôm sau

Sáng hôm nay nhờ sự chuyển biến lớn lao trong nhận thức, anh cu Tràng [...]

Ngọn lửa tình người trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân

Ánh sáng của niềm tin yêu, hi vọng từ trong người mẹ, toả sang đôi [...]

Cách đặt nhận định văn học vào phân tích tác phẩm “Vợ nhặt”

“Vợ nhặt” là truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Kim Lân viết về tình [...]

NHÂN VẬT BÀ CỤ TỨ

Bà cụ Tứ là một nhân vật phụ xuất hiện ở phần giữa thân truyện [...]

Giọt nước mắt của bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt – Kim Lân

ác phẩm là bức tranh chân thực về nạn đói năm 1945, là sự ngợi [...]

Ngọn lửa tình người trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân

“Đó là những người cầm bút có biệt tài có thể chọn trong cái dòng [...]