Từ khóa Trọng Thủy

CHUYÊN MỤC TRẠM ĐỌC: bài thơ “MỴ CHÂU”

Câu chuyện về nàng Mỵ Châu đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt thời [...]

Chi tiết NGỌC TRAI – GIẾNG NƯỚC trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Cách kết thúc truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy [...]