Từ khóa tranh dân gian

Nhà văn kể chuyện dạy con làm văn

Cách đây 15 năm, con gái tôi học lớp 4, có bài tả con lợn. [...]