Từ khóa Tố Hữu

Bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc

Đứa con của "Huế đẹp và thơ” ấy đã thổi hồn vào Việt Bắc vẻ [...]

Phân tích 8 câu đầu trong bài thơ Việt Bắc

Tố Hữu là một hồn thơ đặc biệt trong nền văn học Việt Nam hiện [...]

Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Thơ là cây đàn, muốn điệu của tâm hồn, của nhịp thơ con tim, thơ [...]

Phân tích Từ ấy – Tố Hữu (Bài làm của Minh Thu)

Tố Hữu là một trong những lá cờ đầu của thơ ca cách mạng nước [...]

Cảm nhận bài thơ Từ ấy – Tố Hữu

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Với Tố Hữu tả cảnh hay tả tình, [...]

Phân tích bài thơ Từ ấy – Tố Hữu

Tố Hữu và bài thơ “Từ ấy” là tác phẩm đã ghi dấu một kỉ [...]