Từ khóa Quang Dũng

Hình tượng người lính trong khổ 3 bài thơ “Tây Tiến”

“Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi Còn một nửa để mùa thu [...]

Phân tích bài thơ TÂY TIẾN – Quang Dũng

Phân tích bài thơ TÂY TIẾN - Quang Dũng

Nét độc đáo trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Bài thơ Tây Tiến rất thành công nhờ kết hợp hài hòa bút pháp lãng [...]

Cảm nhận về người lính Tây Tiến

Cảm nhận về người lính trong bài thơ “Tây Tiến”, một bài thơ tiêu biểu [...]