Từ khóa Phạm Văn Đồng

Phân tích bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” để làm sáng tỏ nhân định của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" đã làm xúc động lòng người bởi tiếng nói [...]