Từ khóa Nguyễn Trãi

Thuyết minh Bình Ngô Đại Cáo

Thuyết minh Bình Ngô Đại Cáo

Thuyết minh Nguyễn Trãi

Thuyết minh Nguyễn Trãi

“Bình Ngô Đại cáo” – Bản tuyên ngôn độc lập hùng hồn và đẫm nước mắt

“Bình Ngô đại cáo” chính là một kiệt tác như thế, không những là áng [...]

Phân tích Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi (đoạn 1)

Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng [...]

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo

Bình Ngô đại cáo”, bài cáo đã vút cao tinh thần độc lập dân tộc, [...]

Phân tích Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi (bài 2)

Điều đáng nói là thơ Bảo kính cảnh giới của Nguyễn Trãi không giáo huấn, [...]