Từ khóa Lê Đức

Cảm nhận bài thơ Từ ấy – Tố Hữu

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Với Tố Hữu tả cảnh hay tả tình, [...]

Nhãn tự trong bài thơ Chiều tối – Hồ Chí Minh

Có lẽ đây là một bài thơ tả cảnh (miền sơn cước) hiếm hoi đã [...]