Từ khóa Lâm Thị Mỹ Dạ

CHUYÊN MỤC TRẠM ĐỌC: bài thơ KHOẢNG TRỜI HỐ BOM

Bài thơ này nằm trong chùm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được giải nhất cuộc [...]