Từ khóa Hàn Mặc Tử

Đây thôn Vĩ Dạ – Bài thơ về tình yêu hay tình quê?

Trong Đây thôn Vĩ Dạ, chúng ta không thể khẳng định chỉ có tình yêu [...]

Bài giảng của thầy Hà Minh Đức về Đây thôn Vĩ Dạ

“Đây thôn Vĩ Dạ" là một trong những bài thơ hay nhất của phong trào [...]

Đây thôn Vĩ Dạ – một bài thơ quen và lạ

Có những thi phẩm tự cổ chí kim kích thích, khơi gợi sự tìm tòi, [...]

Đây thôn Vĩ Dạ – một giấc mơ về cuộc đời Hàn Mặc Tử

Vận mệnh cay đắng của thi sĩ như được tiên báo trước qua ý nghĩa [...]

Phân tích Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử

Tâm hồn người thi sĩ lúc nào cũng xôn xao cũng đa cảm như tiếng [...]

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử (phần 3)

Dù là "thơ điên" hay thơ gì chăng nữa, một khi đã là một thi [...]