Từ khóa Dế mèn phiêu lưu kí

Tô Hoài – trò đúc dế, tôi rành lắm!

Viết truyện về con dế vì tuổi thơ thường chơi dế mèn ở bờ sông [...]