Từ khóa Đại Học

Nỗi lòng dân khối C

Nếu đã lựa chọn khối C, lựa chọn VĂN, thì hãy chiến đấu đến cùng [...]

Trượt Đại Học – biến cố và trưởng thành

Với tôi lúc đó, trượt đại học nguyện vọng một là một cái gì đó [...]