Từ khóa Bà cụ Tứ

NHÂN VẬT BÀ CỤ TỨ

Bà cụ Tứ là một nhân vật phụ xuất hiện ở phần giữa thân truyện [...]

Giọt nước mắt của bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt – Kim Lân

ác phẩm là bức tranh chân thực về nạn đói năm 1945, là sự ngợi [...]