5-bai-luan-van-ve-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong

Bài Luận Văn Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Kèm 20 Đề Tài Chọn Lọc

Luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng luôn là một trong những đề tài khó khăn nhất bởi sự phức tạp trong tính pháp lý cũng như căn cứ thực thi của nó. Hãy theo dõi ngay top 5 bài luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và tham khảo thêm về 20 đề tài chọn lọc hiện nay nhé!

Bài Luận Văn Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Kèm 20 Đề Tài Chọn Lọc
5 bài luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đạt điểm cao

Trong bài luận văn về bồi thường thiệt hại hợp đồng thì thiệt hại được chia thành các dạng và mức thiệt hại khác nhau. Dưới đây là 6 dạng luận văn về mức thiệt hại phổ biến được bồi thường căn cứ theo bộ luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:

  • Luận văn về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
  • Luận văn về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
  • Luận văn về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
  • Luận văn về thiệt hại do nhân phẩm, uy tín, danh dự bị xâm phạm
  • Luận văn về thiệt hại do thi thể bị xâm phạm
  • Luận văn về thiệt hại do mồ mả bị xâm phạm

Bài luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguy hiểm cao độ gây ra mới nhất 

Tên đề tài: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo pháp luật Việt Nam”

Giới thiệu nội dung: 

Bài luận văn đã nghiên cứu thực tiễn áp dụng luật để giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại do các nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong các hoạt động xét xử. Từ đó, luận văn đã chỉ ra những bất cập, thiếu sót trong quá trình thực hiện và đưa ra giải pháp để hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của các bên.

Bài luận văn gồm có 3 chương chính:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Chương 2: Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Chương 3: Thực tiễn thi hành và kiến nghị phương hướng hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguy hiểm cao độ

Download link: Luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo pháp luật Việt Nam 

https://drive.google.com/file/d/1igIcudWIaemwkF-ayqWgKwNj8NtC7uZu/view?usp=sharing

2. Mẫu luận văn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tên đề tài: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Pháp luật và thực tiễn xét xử tại Cà Mau”

Trích đoạn nội dung:

Bài luận văn sẽ làm sáng tỏ về mặt lý luận đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong những trường hợp cụ thể theo pháp luật Việt Nam.

Đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại, những hạn chế và đề ra kiến nghị bổ sung với hệ thống pháp luật một cách rõ ràng, cụ thể, dễ dàng nắm bắt và dễ hiểu.

Đề tài được làm sáng tỏ trong 2 chương lớn:

Chương 1: Những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Chương 2: Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể

Luận văn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Luận văn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Link tải bài luận văn hoàn chỉnh và hoàn toàn MIỄN PHÍ: Luận văn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:

https://drive.google.com/file/d/1YKl-Go1NnikXXfaR-Chtz9S6c121WWi5/view?usp=sharing

3. Bài mẫu luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Tên đề tài: “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài”

Giới thiệu nội dung:

Bài luận văn sẽ làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và những phương pháp cấp thiết để giải quyết các xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo Tư pháp quốc tế Việt Nam và các nước trên thế giới.

Bài luận văn gồm có 3 chương chính:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Chương 2: Giải quyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố người nước ngoài

Chương 3: Thực tiến và phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Download luận văn MIỄN PHÍ: Luận văn thạc sĩ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố người nước ngoài

https://drive.google.com/file/d/1v7wEYiCLRmXDWpvvibJfCf5qUkglukrT/view?usp=sharing

Luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài
Luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Một bài luận văn hoàn chỉnh luôn đòi hỏi một quá trình học tập và làm việc dài với lượng kiến thức sâu rộng. Nếu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cần Thơ bạn có thể tham khảo dịch vụ viết luận văn thuê tại Cần Thơ để nhận được sự giúp đỡ cho bài luận văn của mình nhé!

4. Bài luận văn thạc sĩ về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Tên đề tài: “Pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động, qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Trích đoạn nội dung:

Bài luận văn tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật về bồi thường thiệt hại để làm rõ các vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, đưa ra các đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành và cuối cùng đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật vào thực tế.

Ngoài phần các phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, bài luận văn gồm có 3 chương sau đây:

Chương 1. Những vấn đề lý luận của pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động.

Chương 2. Thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động và thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi.

Chương 3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Bài luận văn về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
Bài luận văn về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Link tải bài luận văn MIỄN PHÍ: Luận văn thạc sĩ về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng: 

https://drive.google.com/file/d/1iN8pKd4HvEKZElWw1ZZvF2dN5Rj2bMck/view?usp=sharing

5. Mẫu luận văn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe

Tên đề tài: “Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín”

Trích đoạn nội dung:

Bài luận văn đã đề cập một cách có hệ thống và chi tiết về các quy định của pháp luật về trách nhiệm khi bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe, tính mạng. Bên cạnh đó, bài luận còn chỉ ra những khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế đồng thời đưa ra những kiến nghị để cải thiện quá trình sử dụng luật vào trong thực tiễn.

Bài luận được thực hiện và trình bày thông qua 3 chương:

Chương 1: Khái quát chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong luật dân sự

Chương 2: Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm

Chương 3: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe và tính mạng

Download bài luận văn: Luận văn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe

https://drive.google.com/file/d/12SQOU12CEIGQU0lnmSpwqPRbnaQ9LDoK/view?usp=sharing

Luận văn trách nhiệm về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe
Luận văn trách nhiệm về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe

Khi bảo vệ bài luận trong khóa luận của mình bạn cần phải có một bài luận ấn tượng với lý luận sắc sảo cũng như gắn vào đó những kiến thức thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai thành phố trung tâm lớn nhất cả nước với lượng sinh viên lớn. Nếu đang theo học tại đây bạn có thể tham khảo dịch vụ viết luận văn thuê ở Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện bài luận văn của mình ngay nhé!

6. Tham khảo 20 đề tài luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế chọn lọc

20 đề tài luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế chọn lọc
20 đề tài luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế chọn lọc

Những để tài luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những đề tài rất được quan tâm hiện nay. Dưới đây là 20 đề tài luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế chọn lọc để cho bạn tham khảo:

1. Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam

2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế – một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

3. Chiến lược kinh doanh của công ty Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

4. Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

5. Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và khả năng cạnh tranh sản phẩm xuất nhập khẩu của ngành dệt may Việt Nam

6. Những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi tham gia vào hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực

7. Hoạt động của các công ty tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng và giải pháp

8. Phép biện chứng về mối quan hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

9. Gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

10. Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông Hà Nội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế – thực trạng và giải pháp

 11. Đề xuất hoàn thiện chính sách kinh tế – tài chính về đất đai trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu

12. Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa – con người – nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

13. Xu hướng phân tầng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

14. Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa để phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

15. Dịch vụ cảng biển và phát triển dịch vụ cảng biển ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

16. Nghiên cứu phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế – Kinh nghiệm của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam

17. Nghiên cứu hoàn thiện thể chế về môi trường kinh doanh, thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế

18. Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

19. Nghiên cứu – phân tích các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

20. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế

Bài viết đã cung cấp cho bạn 5 bài luận văn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mới nhất và đạt điểm cao trong khóa luận. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cung cấp thêm cho bạn 20 đề tài luận văn chọn lọc cho bạn tham khảo. Hy vọng rằng chúng tôi đã giúp phần nào trong quá trình lựa chọn đề tài và làm bài luận của bạn.